Kurzy, školení

V březnu 2016 začíná nové školení instruktorů Pilates ( sk. 26). Školení obnáší 5 víkendů, 93 vyučovacích hodin (So + Ne) v rozmezí cca 7 měsíců. Po absolvování Level I vám bude na požádání vydáno potvrzení, možné použít pro potřeby zaměstnavatele.

Po úspěšném absolvování Level II a závěrečných zkoušek vám bude vydáno osvědčení o rekvalifikačním kurzu – Instruktor metody Pilates, možné použít i pro případné zažádání ŽL na vázanou činnost.

Adresa školení : Taneční konzervatoř, Křižovnická 7, 110 00 Praha1
Adresa zkoušek :
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1

Úroveň Skupina 27 – Cena: 18 450,- Kč
LEVEL I 26. – 27. 11. 2016
Konzervatoř: 9,00-12,00 a 13,00 – 16,00
Taneční konzervatoř,
Křižovnická 7, Ph1
LEVEL I – OPAKOVÁNÍ  7. – 8. 1. 2017
LEVEL II  11. – 12. 2. 2017
LEVEL II – OPAKOVÁNÍ  11. – 12. 3. 2017
LEVEL I + II OPAKOVÁNÍ A ZKOUŠKY  8. – 9. 4. 2017

Charakteristika a popis školení

LEVEL I

Školení pro budoucí instruktory, MAT I = začátečníci

Charakteristika a program školení : základní úroveň programu balančního, silového a strečinkového charakteru zaměřeného na odstraňování špatných hybných stereotypů držení těla se zaměřením na Gürtel – centrum síly; MAT = podložka

Opakování, MAT I – II = mírně pokročilé

Charakteristika a program školení : skupinový trénink – opakování získaných znalostí a dovedností z úrovně LEVEL I. za účelem zlepšování a osvojování základních probraných cviků z metody PILATES;

Předpoklad pro absolvování:


LEVEL II

RON FLETCHER TOWELWORK

Charakteristika a program školení : rozšíření úrovně I. o další sérii cviků balančního, silového a strečinkového charakteru zaměřeného na odstraňování špatných hybných stereotypů držení těla se zaměřením na komplexní MAT = podložku a práci s ručníkem

Předpoklad pro absolvování LEVEL II:

Kurz s licencí – Práce s ručníkem R. Fletchera I

OPAKOVÁNÍ, MAT II – III = velmi pokročilí + RON FLETCHER TOWELWORK

Charakteristika a program školení : skupinový trénink získaných znalostí a dovedností z úrovně II. pod vedením školitelů za účelem zlepšování a osvojování základních probraných cviků z metody PILATES; MAT II – III

Předpoklad pro absolvování:


LEVEL I+II – ZKOUŠKY

Zkoušky LEVEL I+II

Charakteristika zkoušek : prokázaní základních znalostí úrovně MAT I – III a Ron Fletcher towelwork po stránce teoretické i praktické; praxe 350 – 400 odcvičených + odučených hodin

Úspěšné absolvování zkoušek:


Po absolvování Level I vám bude na požádání vydáno potvrzení, možné použít pro potřeby zaměstnavatele. Po úspěšném absolvování Level II a závěrečných zkoušek vám bude vydáno osvědčení o rekvalifikačním kurzu – Instruktor metody Pilates, možné použít i pro případné zažádání ŽL na vázanou činnost.

V období mezi školeními je nutná praxe, jako pedagog/instruktor (90 hod.) i jako žák (90 hod.). Celkem 250 hodin. Do toho se započítávají i hodiny absolvovaného školení (80 hod. jako pedagogická praxe). Stáváte se Instruktorem metody Pilates MAT (cviky na podložce, včetně používání tzv. malých pomůcek).

Určeno pro laickou i odbornou veřejnost, děti i seniory (např. Děti viz TV pořad Raníček s Dádou, předchozí i Kouzelná školka).

SABONGUI PILATES ACADEMY je vlastníkem Evropské komunitární ochranné známky. Systém je zcela komparativní mezinárodně.

Mezinárodní standard :
100 hodin – Beginners (začátečník)
250 – 300 hod. Intermediate (pokročilí)
400 hodin – Advanced (velmi pokročilí)*

* Zde v případě zájmu můžete v budoucnu pokračovat studiem Pilates Apparatus Basic – Reformer, Cadillac, Spine corrector, ad. – školení pro instruktory .

Celková cena školení : Kč 18.450,- ( = cena Kč 205,- / 1 vyučovací hodina + materiály a pomůcky)
Je třeba vyplnit přihlášku, nebo napsat e-mail


Všeobecné podmínky

Registrace na akci se provádí na základě: správně vyplněné přihlášky a platby.
Platba musí být provedena nejpozději do 3. 3. 2016. Uhraďte prosím cleou čestku za školení. Splátky jsou možné pouze dle domluvy.

Možnosti plateb na jednotlivé akce – Česká Republika:

Tímto máte závazně zajištěné místo

Mgr. Renata Sabongui
Pilates academy
Senovážné nám. 23, 2. patro
110 00 Praha 1
Možnosti zasílání potvrzení o platbě spolu s přihláškou: poštou na adresu společnosti; faxem na číslo: 224 215 332,  e-mailem na adresu: renata@sabongui.net
Potvrzení Vaší registrace Vám bude zasíláno: e-mailem.
Při obsazení akce se platby na základě Vaší žádosti převádí bezplatně na jiný Vámi vybraný termín nebo se vracejí na Váš účet automaticky: převodem či vkladem na Váš účet.


STORNO PODMÍNKY