Školení instruktorů

V říjnu 2023 začíná nové školení instruktorů Pilates (si. 34). Školení obnáší 5 víkendů, 93 vyučovacích hodin (So + Ne) v rozmezí cca 6-7 měsíců. Po absolvování Level I vám bude na požádání vydáno potvrzení, možné použít pro potřeby zaměstnavatele.

Po úspěšném absolvování Level l+II a závěrečných zkoušek vám bude vydáno osvědčení o rekvalifikačním kurzu – Instruktor metody Pilates, možné použít i pro případné zažádání ŽL na vázanou činnost.

Úroveň Skupina 34 – Cena: 18 450,- Kč
 Level 1 7. + 8.10. 2023
Konzervatoř: 9,00-12,00 a 13,00 – 16,00
Taneční konzervatoř,
Křižovnická 7, Ph1
LEVEL I – OPAKOVÁNÍ 4. + 5.11. 2023
LEVEL II 2. + 3.12. 2023
LEVEL II – OPAKOVÁNÍ 20. + 21.1. 2024
LEVEL I + II OPAKOVÁNÍ A ZKOUŠKY 16. + 17.3. 2024

Charakteristika a popis školení

LEVEL I

Školení pro budoucí instruktory, MAT I = začátečníci

Charakteristika a program školení: základní úroveň programu balančního, silového a strečinkového charakteru zaměřeného na odstraňování špatných hybných stereotypů držení těla se zaměřením na Gürtel – centrum síly; MAT = podložka

Opakování, MAT I – II = mírně pokročilé

Charakteristika a program školení: skupinový trénink – opakování získaných znalostí a dovedností z úrovně LEVEL I. za účelem zlepšování a osvojování základních probraných cviků z metody PILATES;

Předpoklad pro absolvování:


LEVEL II

RON FLETCHER TOWELWORK

Charakteristika a program školení: rozšíření úrovně I. o další sérii cviků balančního, silového a strečinkového charakteru zaměřeného na odstraňování špatných hybných stereotypů držení těla se zaměřením na komplexní MAT = podložku a práci s ručníkem

Předpoklad pro absolvování LEVEL II:

Kurz s licencí – Práce s ručníkem R. Fletchera I

OPAKOVÁNÍ, MAT II – III = velmi pokročilí + RON FLETCHER TOWELWORK

Charakteristika a program školení: skupinový trénink získaných znalostí a dovedností z úrovně II. pod vedením školitelů za účelem zlepšování a osvojování základních probraných cviků z metody PILATES; MAT II – III

Předpoklad pro absolvování:


LEVEL I+II – ZKOUŠKY

Zkoušky LEVEL I+II

Charakteristika zkoušek: prokázaní základních znalostí úrovně MAT I – III a Ron Fletcher towelwork po stránce teoretické i praktické; praxe 350 – 400 odcvičených + odučených hodin

Úspěšné absolvování zkoušek:


Po absolvování Level I vám bude na požádání vydáno potvrzení, možné použít pro potřeby zaměstnavatele. Po úspěšném absolvování Level II a závěrečných zkoušek vám bude vydáno osvědčení o rekvalifikačním kurzu – Instruktor metody Pilates, možné použít i pro případné zažádání ŽL na vázanou činnost.

V období mezi školeními je nutná praxe, jako pedagog/instruktor (90 hod.) i jako žák (90 hod.). Celkem 250 hodin. Do toho se započítávají i hodiny absolvovaného školení (80 hod. jako pedagogická praxe). Stáváte se Instruktorem metody Pilates MAT (cviky na podložce, včetně používání tzv. malých pomůcek).

Určeno pro laickou i odbornou veřejnost, děti i seniory (např. Děti  viz TV pořad Raníček s Dádou, předchozí i Kouzelná školka).

SABONGUI PILATES ACADEMY je vlastníkem Evropské komunitární ochranné známky. Systém je zcela komparativní mezinárodně.

Mezinárodní standard:
100 hodin – Beginners (začátečník)
250 – 300 hod. – Intermediate (pokročilí)
400 hodin – Advanced (velmi pokročilí)*

* Zde v případě zájmu můžete v budoucnu pokračovat studiem Pilates Apparatus Basic – Reformer, Cadillac, Spine corrector, ad. – školení pro instruktory.

Celková cena školení : Kč 18.450,-  ( = cena Kč 205,- / 1 vyučovací  hodina + materiály a pomůcky)
Je třeba vyplnit přihlášku, nebo napsat e-mail.


Všeobecné podmínky

Registrace na akci se provádí na základě: správně vyplněné přihlášky a platby.
Platba musí být provedena nejpozději do 31.8. 2023. Uhraďte prosím celou částku za školení. Splátky jsou možné pouze dle domluvy.

Možnosti plateb na jednotlivé akce – Česká Republika:

Tímto máte závazně zajištěné místo

PhDr. Mgr. Renata Sabongui
Pilates Academy
Senovážné nám. 23, 2. patro
110 00 Praha 1

Možnosti zasílání potvrzení o platbě spolu s přihláškou:  poštou na adresu společnosti; faxem na číslo: 224 215 332,
e-mailem na adresu: renata@sabongui.net
Potvrzení Vaší registrace Vám bude zasíláno: e-mailem.
Při obsazení akce se platby na základě Vaší žádosti převádí bezplatně na jiný Vámi vybraný termín nebo se vracejí na Váš účet automaticky: převodem či vkladem na Váš účet.


STORNO PODMÍNKY

Při stornování účasti na akci (vrácení platby) je Vám účtováno: